theoart

Onderwerpen, thema’s


• GAIA -de aarde als gevend principe- is al lange tijd een hoofdthema.
• HISTOIRES zijn werken die een weerslag zijn van gebeurtenissen en ervaringen.
• De ZELFPORTRETTEN zijn vaak geen portretten in de ware zin des woords.
• De OS-SERIE is een persoonlijk ’zoeken naar de os’.
• PAS GRAND CHOSES is een vergaarbak van nergens onder te brengen materiaal.
• FOTOWERK bevat zowel niet- als wel bewerkte foto’s.
• OBJECTEN zijn ruimtelijke werken waarbij vaak boeken en kistjes een rol spelen.
• FILM bevat zowel filmpjes als foto-animaties.
• ONTWERPEN geeft een kijkje in Theo’s ontwerpwereldje.
• UITGEVEN houdt zijn sporadisch verschijnende boeken bij.
• OPENINGEN bevat de teksten die Theo bij expositie-openingen voordroeg.

Chercher le bœuf

de os serie alt. voor nr 3 en 5

mamelle/bouche

’Mamelles’

selfies

© 2019 theoart | Powered By XSL sites links